Περιήγηση: Φωτιές

Επικαιρότητα
Μεγάλες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές: Επικίνδυνα μέτωπα σε Λέσβο, Ηλεία και Έβρο

Στο πολύ «ακραίο φαι­νό­με­νο και­ρι­κών συν­θη­κών» με εκρη­κτι­κό κοκτέιλ από ξηρα­σία, υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και ισχυ­ρούς ανέ­μους, επιρ­ρί­πτει η ηγε­σία της…

Επικαιρότητα
Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ σε πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής — Οι κομμουνιστές στο πλευρό των πυρόπληκτων

Περιο­δεία σε γει­το­νιές της Παλ­λή­νης και συζή­τη­ση με λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που είδαν τις μέρες αυτές ξανά τον πύρι­νο εφιάλ­τη, πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ): Η κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπει τέλος στον εφιάλτη στην Ανατολική Αττική

Στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής περιό­δευ­σε το πρωί ο Γιάν­νης Γκιό­κας, βου­λευ­τής Ανα­το­λι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ και μέλος της…

Επικαιρότητα
Πύρινη κόλαση στην Αττική: Έμπρακτη αλληλεγγύη σε πυρόπληκτους από το ΚΚΕ — Απών το «επιτελικό κράτος»

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στους πλη­γέ­ντες από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην ανα­το­λι­κή Αττι­κή, εκφρά­ζουν οι δυνά­μεις του Κόμ­μα­τος στην…