Συντάκτης Γιώργος Μουσγάς

Δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στο χωριό Ρετσιανά Άρτας το 1958. Τελείωσε το εξατάξιο Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Άρτας. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Για 28 χρόνια κάλυψε το υγειονομικό ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη» του οποίου υπήρξε –όπως και στον «Οδηγητή»- μέλος της Συντακτικής Επιτροπής. Μέχρι το 2021, και για 29 χρόνια, είχε την επιμέλεια της μηνιαίας εφημερίδας «Ο Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ». Επίσης είχε την επιμέλεια του site www.posoaee.gr (2014-2021). Απ’ το 2019 είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, που επανεξέδωσε τη μηνιαία εφημερίδα «Πανηπειρωτική», όργανο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ), στους κόλπους της οποίας δραστηριοποιούνται  πάνω από 450 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία (Αδελφότητες, Ενώσεις και Ομοσπονδίες). Το 2022 εκλέχτηκε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Το 2005 βραβεύτηκε απ΄ το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση με το «Βραβείο Ανθρωπιστικού Ρεπορτάζ», για τον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων Υγείας και Πρόνοιας από τις σελίδες του «Ριζοσπάστη». Συνταξιοδοτήθηκε απ’ το «Ριζοσπάστη» το 2015

Μουσική
Λαϊκό πάλκο στη Λαϊκή!

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Απέ­να­ντι απ’ το Ολυ­μπια­κό Στά­διο, στη Λαϊ­κή της οδού Λαυ­ρί­ου στο «τριε­θνές» των δήμων Νέας Ιωνί­ας, Μαρουσίου…

Κοινωνία
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Καβάλα πήγαν στον καιρό, μες τη βροχή!

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Πιό­τε­ρο με εκεί­νες τις απα­ράμ­μι­λες συναυ­λί­ες του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη στη μετα­πο­λί­τευ­ση έμοια­ζε το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προπύλαια…

Κοινωνία
Ποιον επενδυτικό κίνδυνο στην ιδιωτική ασφάλιση θα επιλέγατε κ. Μηταράκη;

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Το πτώ­μα στην ασφα­λι­στι­κή εται­ρία της Νότιας Αφρι­κής, τη λεη­λα­σία των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων στην Πολω­νία, τις σχεδιαζόμενες…