Περιήγηση: Συνεντεύξεις

Κοινωνία
Νίκος Μόττας: «Οι ιδέες του Τσε Γκεβάρα είναι σήμερα πιο επίκαιρες και ζωντανές από ποτέ»

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο «ΡΑΔΙΟ ΑΙΧΜΗ 102,8» και στην εκπο­μπή «Λόγια στα­ρά­τα» (με τους Αλέ­κο Χατζη­κώ­στα και Παύ­λο Του­τουν­τζί­δη) έδω­σε ο…

Συνεντεύξεις
Φατίχ Μεχμέτ Ματσόγλου: Ο Τούρκος αγωνιστής δήμαρχος του Ντερσίμ μιλά αποκλειστικά στο «Ατέχνως»

Στην Ελλά­δα βρέ­θη­κε ο αγω­νι­στής Τούρ­κος δήμαρ­χος Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, με την ευκαι­ρία της προ­βο­λής δύο ντο­κι­μα­ντέρ για το Ντερσίμ.…

Συνεντεύξεις
Εύα Μελά: ΚΚΕ, για να εκφραστεί η φωνή των καλλιτεχνών, η φωνή των δημιουργών την επόμενη μέρα…

Στην Εύα Μελά, Πρό­ε­δρο του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος και υπο­ψή­φια βου­λευ­τή με το ΚΚΕ θέσα­με το ερώ­τη­μα: «Για­τί ΚΚΕ…

Συνεντεύξεις
Αγλαΐα Κυρίτση: Για να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή πραγματικότητα ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του ΚΚΕ (Συνέντευξη)

«Την αντι­λαϊ­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καλού­μα­στε να την αντι­πα­λέ­ψου­με και για αυτό αντα­πο­κρί­θη­κα στο κάλε­σμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, να…

Συνεντεύξεις
Δήμος Δέλτα: Κυρία Χατζηκυριάκου, τι θα κάνετε για να προστατέψετε το Εθνικό Πάρκο;

Ερώ­τη­ση: Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρ­χος; Χατζη­κυ­ριά­κου Λίνα «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Δέλ­τα»: Άμε­σα η οικο­νο­μι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊκών…