Περιήγηση: Αλύγιστοι Ταξικής Πάλης

Ιστορία
Λαζαρέτο — Φυλακές Κέρκυρας: Η «Βαστίλλη» της Ελλάδας που ποτίστηκε με το αίμα των αλύγιστων της ταξικής πάλης

«Να στέ­κε­σαι ολόρ­θος στον αγώ­να» είναι ο τίτλος της μεγά­λης εκδή­λω­σης τιμής και μνή­μης που διορ­γα­νώ­νει η ΤΕ Κέρ­κυ­ρας του…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Εκδήλωση στην Καισαριανή, αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές και στους χιλιάδες που έπεσαν για το δίκιο του λαού

Η μεγά­λη αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου Και­σα­ρια­νής, με το φουα­γιέ της  και το προ­αύ­λιο στά­θη­καν «λίγα» για να αντέ­ξουν το…