Περιήγηση: Αναστάσης Γκίκας

Επικαιρότητα
Με μεγάλη επιτυχία η βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ «1922-Ιμπεριαλιστική Εκστρατεία και Μικρασιατική Καταστροφή»

Σε εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σαν στις 22 Ιού­νη στο Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής ‑πίσω από το Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, οι Κομ­μα­τι­κές Οργανώσεις…

Πολιτική
«1940–1949: Δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα»: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κατά­με­στη Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ στον Περισ­σό η ημε­ρί­δα με θέμα: «1940 — 1949: Δεκα­ε­τία όξυν­σης της…

Επικαιρότητα
28ο Αντιιμπεριαλιστικό 2ήμερο της ΚΝΕ: Συζήτηση για τις κινητήριες δυνάμεις της Επανάστασης του 1821

Σε κεντρι­κό σημείο του πάρ­κου που φιλο­ξέ­νη­σε την κατα­σκή­νω­ση του Διη­μέ­ρου, δεσπό­ζει μνη­μείο αφιε­ρω­μέ­νο στον Σου­λιώ­τη οπλαρ­χη­γό του 1821 Μάρκο…