Περιήγηση: ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πολιτική
Εισαγγελικές κλητεύσεις, κλούβες ΜΑΤ και συλλήψεις για την τρομοκράτηση του λαού

Πέντε άτο­μα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνε­λή­φθη­σαν το μεση­μέ­ρι στη συμ­βο­λή των οδών Αριστοτέλους και Βλάλη, στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, μοίραζαν φυλλάδια…

Ανακοινώσεις
Νεάπολη-Συκιές: Αθλιότητες της «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» ενάντια στη «Λαϊκή Συσπείρωση» και το ΚΚΕ

Για «αντι­κομ­μου­νι­στι­κά παι­χνί­δια» κάνει λόγο σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Νεά­πο­λης-Συκε­ών» κατη­γο­ρώ­ντας την δημο­τι­κή παρά­τα­ξη «Η Πόλη Αλλιώς» (στη­ρι­ζό­με­νη από την…

Απόψεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή ANTAR-CIA

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Η παρα­κά­τω προ­ε­κλο­γι­κή αφί­σα κυκλο­φο­ρεί στο δια­δί­κτυο με υπο­γρα­φή ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΝΑΡ. Στην αρχή, έκπλη­κτοι από τον χρυ­σαυ­γη­τι­σμό του εν…