Περιήγηση: ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Επικαιρότητα
Οι γενικευμένες κρατικοποιήσεις εντός του καπιταλισμού: Κριτικές παρατηρήσεις

Οι προ­τά­σεις μετα­βα­τι­κού («αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού») προ­γράμ­μα­τος, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της «Πρω­το­βου­λί­ας για την Ενω­τι­κή Κίνη­ση της Ριζο­σπα­στι­κής και Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς», αποτελούν…

Πολιτική
Εισαγγελικές κλητεύσεις, κλούβες ΜΑΤ και συλλήψεις για την τρομοκράτηση του λαού

Πέντε άτο­μα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνε­λή­φθη­σαν το μεση­μέ­ρι στη συμ­βο­λή των οδών Αριστοτέλους και Βλάλη, στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, μοίραζαν φυλλάδια…