Περιήγηση: Αρκτούρος

Κοινωνία
Δηλητηριασμένα δολώματα με στόχο τους ελληνικούς ποιμενικούς του «Αρκτούρου»

Επί­θε­ση με φόλες, καταγ­γέλ­λει ότι δέχτη­κε από άγνω­στους, πριν από λίγες ημέ­ρες, το Κέντρο Ανα­πα­ρα­γω­γής Ελλη­νι­κού Ποι­με­νι­κού του “Αρκτού­ρου” με…