Περιήγηση: Βία κατά των γυναικών

Κοινωνία
Αλεξανδρούπολη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο 30χρονο κτήνος — Την κακοποιούσε καθημερινά

Ποι­νι­κή δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση ασκή­θη­κε κατά του 30χρονου που ξυλο­κό­πη­σε μέχρι θανά­του την 29χρονη σύζυ­γό του στην Αλεξανδρούπολη.…

Επικαιρότητα
Σύλλογοι Γυναικών: Εκδηλώσεις με θέμα «Σπάμε τον “φαύλο κύκλο” της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών»

Εκδη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­νουν Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών της ΟΓΕ, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα για την Εξά­λει­ψη της Βίας ενά­ντια στις…

Επικαιρότητα
Βία κατά των γυναικών: «Φαρμάκι» αντί για … φάρμακο η νομοθεσία, οι κατευθύνσεις και η πολιτική της ΕΕ

Από μεγά­λα λόγια για τις νομο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες που σκο­πεύ­ει να δρο­μο­λο­γή­σει, υπο­κρι­τι­κό ενδια­φέ­ρον για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών, αλλά και…

Κοινωνία
Κίνημα #MeToo και «influencers»: Στρουθοκαμηλισμός για την βία κατά μαθητριών από φασίστες στην Σταυρούπολη

Πριν τρεις μέρες, φασι­στοει­δή που βρέ­θη­καν στο ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης χτύ­πη­σαν μαθή­τρια, μέλος του 15μελούς, η οποία είχε καταγ­γεί­λει την παρουσία…

Διεθνή
Δολοφονία της Σάρα Έβεραρντ: «Η καταπίεση των γυναικών αποτελεί στοιχείο λειτουργίας και προϊόν του καπιταλισμού»

«Για τους κομ­μου­νι­στές η βία κατά των γυναι­κών και των κορι­τσιών δεν είναι μια ανα­πό­φευ­κτη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ή φυσι­κό φαι­νό­με­νο. Η…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για τη δημοσιοποίηση Φωτο γυναικών στο διαδίκτυο: Βιασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας — Άμεση διερεύνηση & τιμωρία των δραστών

Άμε­ση διε­ρεύ­νη­ση και τιμω­ρία των δρα­στών απαι­τεί το ΚΚΕ για τη δημο­σιο­ποί­η­ση φωτο­γρα­φιών στο δια­δί­κτυο, τονί­ζο­ντας ότι είναι μια αποτρόπαια…