Περιήγηση: Γλώσσα

Απόψεις
Λέξεις

Γράφει ο Βασίλης Λιόγκαρης // (Σαν έκφραση, σαν νόημα και σαν περιεχόμενο) Λέξεις αγαπημένες, δικές μας λέξεις, όλο μοναδικότητα και…

Παιδεία
Γλωσσικές βαβυλωνίες, «γλωσσικά σύνορα», εθνικισμοί, τοπικισμοί και ιστορικές πολεμικές με όπλα τη γλώσσα – Συνέδριο γλωσσολογίας

Πότε και πού διαμορφώνεται η νεοελληνική κοινή; Έχει μονοδιαλεκτική ή πολυδιαλεκτική βάση; Μιλάμε όπως γράφουμε και -κυρίως- γράφουμε όπως μιλάμε;…