Περιήγηση: Γροιλανδία

Διεθνή
Γροιλανδία: Ένας απέραντος σκουπιδότοπος από τα ραδιενεργά απόβλητα των Αμερικάνικων βάσεων (ΦΩΤΟ)

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Γροι­λαν­δία είναι ήδη μια τερά­στια Αμε­ρι­κά­νι­κη βάση. Οι Αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις στην Γροι­λαν­δία έχουν αφή­σει πίσω τους…

Διεθνή
Δανοί πολιτικοί για πρόταση Τραμπ (Γροιλανδία): «Αν το σκέπτεται αληθινά αυτό, τότε είναι η τελική απόδειξη πως έχει τρελαθεί»

Δανοί πολι­τι­κοί περι­γέ­λα­σαν σήμε­ρα την ιδέα να πωλη­θεί η Γροι­λαν­δία στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, έπει­τα από δημο­σί­ευ­μα ότι ο Αμε­ρι­κα­νός πρόεδρος…