Περιήγηση: Γυναίκα

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Σοφιανός: αντίθετο το ΚΚΕ στη λογική που βλέπει τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής

Τις έννοιες πατρό­τη­τα — μητρό­τη­τα που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, καταρ­γεί από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου για το πιστο­ποι­η­τι­κό γονεϊκής…

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Η «γυναι­κεία εκπρο­σώ­πη­ση» στη νέα αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση Στις γυναί­κες — μέλη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου εστί­α­σε για άλλη μια φορά ο…

Εικαστικές Τέχνες
Μουσείο Τέχνης του Λος Άντζελες: η δήθεν ισλαμική πραγματικότητα μέσα από το φακό γυναικών φωτογράφων

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας (Η είδη­ση _το έτρε­ξαν και αρκε­τά αστι­κά site στη χώρα μας) Ενδια­φέ­ρου­σα –πρω­το­πο­ρια­κή έκθεση…

Επικαιρότητα
Με δυνατό ΚΚΕ η γυναίκα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον δρόμο του αγώνα για την ισοτιμία και χειραφέτησή της

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης στις εργα­το­ϋ­παλ­λή­λους, στις άνερ­γες, στις μισθω­τές επι­στή­μο­νες και καλ­λι­τέ­χνες, στις επαγ­γελ­μα­τί­ες, στις…