Περιήγηση: Δεκεμβριανά

Ιστορία
Δεκέμβρης του ’44: Μια κρίσιμη ταξική σύγκρουση – Οι Ανατολικές Συνοικίες το Δεκέμβρη του 1944

Επιμέλεια:  Ομάδα ¡H.lV.S! // Η Καισαριανή μετά των συνοικισμόν ΣΥΓΓΡΟΥ- ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ αποτελεί το ισχυρότερον κέντρον αμύνης των Στασιαστών, αποκαλουμένη…