Περιήγηση: Δικτατορία

Προτεινόμενο
Χούντα: Εκδίδοντας αντιστασιακό υλικό, χρησιμοποιώντας ακόμη και κρατικές υπηρεσίες! (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Κατά τη διάρ­κεια της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας πολύ­μορ­φη (και συχνά ευρη­μα­τι­κή) ήταν η αντί­στα­ση του ελλη­νι­κού λαού…

Προτεινόμενο
«…Κυκλοφορούν διάφοροι προκηρύξεις αντεθνικού περιεχομένου…» (Ντοκουμέντο από το ψευτοδημοψήφισμα της Χούντας στα 1968)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το (ψετο) Δημο­ψή­φι­σμα του 1968 ήταν το πρώ­το της Χού­ντας, το οποίο είχε ως θέμα το…

Πολιτική
ΚΚΕ: 48 χρόνια μετά τη «μεταπολίτευση» αποδεικνύεται πως η αστική δημοκρατία αποτελεί μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου

«Πριν από 48 χρό­νια, στις 24 Ιού­λη 1974, αφού είχε μεσο­λα­βή­σει η τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο και μετά από παζάρια…

Ιστορία
Τα πρώτα μέτρα της Απριλιανής Δικτατορίας στο χώρο της εκπαίδευσης: «Κοσμιότης και ευπρέπεια πρέπει να διακρίνουν την μαθητιώσαν νεολαίαν»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η 7χρονη δικτα­το­ρία από τις πρώ­τες μέρες της φρό­ντι­σε να πάρει τα «απα­ραί­τη­τα μέτρα» (μέσω των περίφημων…

Προτεινόμενο
«Μετά την 21ην Απριλίου η γαλήνη η οποία είχε σβύση, ήλθε πάλιν εις την οικογένεια σου» (Ντοκουμέντο της Χούντας)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη 1967 χτύ­πη­σε με ιδιαί­τε­ρη μανία το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Από τις πρώ­τες μέρες…