Περιήγηση: Εισβολή στην Ουκρανία

Επικαιρότητα
Οι σοφοί ομίλησαν: “Χρειαζόμαστε πυρηνικά όπλα. Κοιτάξτε τι έκαναν οι Ουκρανοί. Τα παρέδωσαν και τώρα βρίσκονται σε αυτή την άθλια κατάσταση”…

Το «τέλος της Ιστο­ρί­ας» που δια­κή­ρυ­ξε ο Φου­κου­γιά­μα μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990 και την…

Επικαιρότητα
Πορτογαλία: Δικαστήριο έδωσε άδεια σε καταδικασμένο νεοναζί να μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει τους Ρώσους!!!

Μια είδη­ση που προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά έρχε­ται από την Πορ­το­γα­λία, μια χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι δικαστικές…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κινητοποίηση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας

Στιγ­μιό­τυ­πα από τη συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στην Πέμ­πτη έξω από το στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο της Ελευ­σί­νας, από όπου, τις προη­γού­με­νες ημέρες,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Εκδήλωση ΚΕ ΚΚΕ στη Λαμία: Ο αγώνας του ΕΛΑΣ απέδειξε πως όταν ο λαός αποφασίσει, μπορεί να νικήσει — Η στάση του ΚΚΕ φωτίζει την πραγματική και μοναδική διέξοδο για το λαό (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε κλί­μα αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης η εκδή­λω­ση στη Λαμία για τα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ Εκα­το­ντά­δες μέλη και…