Περιήγηση: Εισβολή στην Ουκρανία

Διεθνή
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση εμπλέκει πιο βαθιά το λαό στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου με ανυπολόγιστες συνέπειες

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα για τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – Ουκρα­νί­ας και τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του Βολο­ντι­μίρ Ζελέν­σκι, το Γραφείο…

Διεθνή
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ: Ζεσταίνει η συζήτηση για αποστολή ελληνικών «Leopard» στην Ουκρανία

Ζεσταί­νει η συζή­τη­ση για απο­στο­λή στην κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι ελλη­νι­κών αρμά­των μάχης «Leopard», σημα­το­δο­τώ­ντας το επό­με­νο βήμα εμπλο­κής στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο…

Διεθνή
ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Προχωρούν οι ΝΑΤΟικές «ζυμώσεις» για την αποστολή σύγχρονων αρμάτων μάχης

Στην τελι­κή ευθεία φάνη­κε να μπαί­νουν χθες οι «ζυμώ­σεις» εντός του ΝΑΤΟ γύρω από την απο­στο­λή σύγ­χρο­νων δυτι­κών αρμά­των μάχης…

Επικαιρότητα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Συντριπτικά αντίθετοι οι Έλληνες στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Την αντί­θε­ση τους στην απο­στο­λή οπλι­σμού στην Ουκρα­νία εκφρά­ζουν οι Έλλη­νες, με συντρι­πτι­κά ποσο­στά, όπως προ­κύ­πτει από μια διε­θνή δημοσκόπηση…

Διεθνή
ΡΩΣΙΑ: Ο “ρωσικός ανθρωπιστικός κόσμος” — επίσημα το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής

Ο Πού­τιν ενέ­κρι­νε σχε­τι­κό διά­ταγ­μα που επι­τρέ­πει στη Μόσχα  να «προ­στα­τεύ­ει» ρωσό­φω­νους πλη­θυ­σμούς. Νέο δόγ­μα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, βασι­σμέ­νο και επί­ση­μα στην…

Πολιτική
Αλήθειες και ψέματα για τις αιτίες και τα προσχήματα του πόλεμου στην Ουκρανία

Απορ­ρί­πτου­με τα προ­σχή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών, δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών. To KKE από την πρώ­τη μέρα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία…