Περιήγηση: Εισβολή στην Ουκρανία

Διεθνή
ΡΩΣΙΑ: Ο “ρωσικός ανθρωπιστικός κόσμος” — επίσημα το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής

Ο Πού­τιν ενέ­κρι­νε σχε­τι­κό διά­ταγ­μα που επι­τρέ­πει στη Μόσχα  να «προ­στα­τεύ­ει» ρωσό­φω­νους πλη­θυ­σμούς. Νέο δόγ­μα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, βασι­σμέ­νο και επί­ση­μα στην…

Πολιτική
Αλήθειες και ψέματα για τις αιτίες και τα προσχήματα του πόλεμου στην Ουκρανία

Απορ­ρί­πτου­με τα προ­σχή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών, δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών. To KKE από την πρώ­τη μέρα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία…

Διεθνή
Ρωσικά πλήγματα σε υποδομές — Έπληξε η Ρωσία το λιμάνι της Οδησσού; — Νέο πακέτο αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά καταγ­γέλ­λει ‑στον από­η­χο της χθε­σι­νής υπο­γρα­φής της συμ­φω­νί­ας για την εξα­γω­γή ουκρα­νι­κών σιτη­ρών από τη Μαύ­ρη Θάλασσα-…

Διεθνή
Μόσχα: Η Ουκρανία πρέπει να αναγνωρίσει την «εδαφική πραγματικότητα» για να υπάρξει ειρήνη

Υψη­λό­βαθ­μος Ρώσος αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Μόσχα θα αντα­πο­κρι­θεί θετι­κά αν το Κίε­βο είναι έτοι­μο να επα­να­λά­βει τις ειρηνευτικές…

Επικαιρότητα
Οι σοφοί ομίλησαν: “Χρειαζόμαστε πυρηνικά όπλα. Κοιτάξτε τι έκαναν οι Ουκρανοί. Τα παρέδωσαν και τώρα βρίσκονται σε αυτή την άθλια κατάσταση”…

Το «τέλος της Ιστο­ρί­ας» που δια­κή­ρυ­ξε ο Φου­κου­γιά­μα μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990 και την…

Επικαιρότητα
Πορτογαλία: Δικαστήριο έδωσε άδεια σε καταδικασμένο νεοναζί να μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει τους Ρώσους!!!

Μια είδη­ση που προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά έρχε­ται από την Πορ­το­γα­λία, μια χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι δικαστικές…