Περιήγηση: Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Διεθνή
Ελληνοτουρκικά: Για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο μίλησε ο Τσαβούσογλου

Το σύνο­λο των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, που η Άγκυ­ρα σκο­πεύ­ει να θέσει στον διά­λο­γο που προ­ω­θεί­ται από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ…

Πολιτική
Ελληνοτουρκικά: Ολοταχώς για τη διαμόρφωση «θετικής ατζέντας» για επικίνδυνες διευθετήσεις

Ανε­βά­ζει ταχύ­τη­τες το παζά­ρι στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, όπως εξε­λίσ­σε­ται υπό αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή επο­πτεία, έχο­ντας στον πυρή­να του τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης και τη…

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: «Σφυρίζουν» αδιάφορα ενώ η Άγκυρα εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας

Με μία ακό­μη χλια­ρή ανα­κοί­νω­ση, που ουσια­στι­κά τρο­φο­δο­τεί την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα, τοπο­θε­τή­θη­κε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ στις νέες ανοι­χτές απει­λές του…

Επικαιρότητα
Ταγίπ Ερντογάν: Κατηγορεί ξανά την Ελλάδα για «υπόθαλψη τρομοκρατών»

Με νέες κατη­γο­ρί­ες περί «υπό­θαλ­ψης τρο­μο­κρα­τών», ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος επι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει ανοι­χτά όλα τα θέμα­τα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, βάλ­λο­ντας παράλληλα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ο Δ. Κουτσούμπας για τα ελληνοτουρκικά: Ο λαός να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη σε όλους όσους η ελληνική κυβέρνηση βαφτίζει «συμμάχους»

«Ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να δεί­ξει καμία εμπι­στο­σύ­νη σε όλους όσους η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση βαφτί­ζει συμ­μά­χους και “εγγυ­η­τές της…

Πολιτική
ΗΠΑ: Ρίχνουν «νερό στο μύλο» των τουρκικών προκλήσεων, «σπρώχνοντας» σε επικίνδυνες διευθετήσεις

Στη λογι­κή «βρεί­τε τα» για χάρη της «ΝΑΤΟι­κής συνο­χής», που απο­θρα­σύ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας, κινή­θη­κε για ακό­μη μια φορά…