Περιήγηση: Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Διεθνή
ΚΚΕ-Γιώργος Μαρίνος: Επικίνδυνες διευθετήσεις στα Ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο της εμπλοκής στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς

Άρθρο του Γιώρ­γου Μαρί­νου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τή του ΚΚΕ, δημο­σιεύ­τη­κε στην εφη­με­ρί­δα «Documento», την Κυρια­κή 24…

Διεθνή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας: “Επανεκκίνηση” σχέσεων σε επικίνδυνο ΝΑΤΟικό πλαίσιο

Το γεγο­νός ότι η απο­κα­λού­με­νη «επα­νεκ­κί­νη­ση» των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται πάνω στο πολύ επι­κίν­δυ­νο πλαί­σιο που δια­μορ­φώ­νουν οι ΝΑΤΟι­κοί σχεδιασμοί…

Αθλητικά
Featured Video Play Icon
ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ανεξέλεγκτη δράση συμμοριών με ευθύνη κυβερνήσεων και ιδιοκτητών εταιρειών στον Αθλητισμό

Τι ευθύ­νες κυβερ­νή­σε­ων και ιδιο­κτη­τών εται­ρειών στον αθλη­τι­σμό για την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση συμ­μο­ριών, επι­σή­μα­νε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ…

Επικαιρότητα
Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Σε εξέλιξη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και επικίνδυνα παζάρια στα Ελληνοτουρκικά

Με στό­χο την κατά­λη­ξη ενός «οδι­κού χάρ­τη» για να «τρέ­ξει» το επι­κίν­δυ­νο παζά­ρι στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, με αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή μεσο­λά­βη­ση, ο Κυριάκος…

Διεθνή
Ελληνοτουρκικά: Για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο μίλησε ο Τσαβούσογλου

Το σύνο­λο των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, που η Άγκυ­ρα σκο­πεύ­ει να θέσει στον διά­λο­γο που προ­ω­θεί­ται από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ…