Περιήγηση: Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Επικαιρότητα
Τουρκία: Υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2022»!

Απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» Τόσο… «εγγυ­η­τές απέ­να­ντι στον ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό» είναι οι Αμε­ρι­κα­νοί και το ΝΑΤΟ Με σενά­ρια που «βάλ­λουν» ευθέως…

Επικαιρότητα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Οι Ευρωατλαντικοί «σύμμαχοι» δεν είναι το «φρένο» αλλά το «γκάζι» στην τουρκική επιθετικότητα

Σε μια σει­ρά από ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και το ρόλο των «συμ­μά­χων» της αστι­κής τάξης ανα­φέρ­θη­κε, σε…

Διεθνή
ΚΚΕ-ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Καταρρέει το αφήγημα αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας στα πλαίσια ΕΕ-ΝΑΤΟ

Σαν «χάρ­τι­νος πύρ­γος» καταρ­ρέ­ει αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των, ότι η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα μπορεί…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του Κ. Παπαδάκη στην συζήτηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου

Στη συζή­τη­ση με τον Μ. Τσα­βού­σο­γλου, υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας, στην Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (AFET) του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου παρε­νέ­βη ο ευρωβουλευτής…

Επικαιρότητα
Δ.Κουτσούμπας: Ο λαός να απορρίψει τα εκβιαστικά διλήμματα και να μην δεχθεί καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας

Οι συμ­φω­νί­ες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης με την Ιτα­λία και Αίγυ­πτο για την οριο­θέ­τη­ση των θαλάσ­σιων ζωνών, ανοί­γουν τους δρό­μους της…