Περιήγηση: ΕΠΟΝ

Προτεινόμενο
“Το τραγούδι, ο τραγουδιστής και η φυσιολογία του φωνητικού συνόλου” (Ντοκουμέντο από την πολύμορφη δράση της ΕΠΟΝ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το έργο της ΕΠΟΝ τόσο κατά της διάρ­κεια της κατο­χής, όσο και μετά ήταν τερά­στιο, πολύμορφο,…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση τιμής & μνήμης για τους αγωνιστές του Μπλόκου Λόφου 🚩 ΤΟ Περιστερίου ΚΚΕ-ΚΝΕ & Παράρτημα Περιστερίου ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Η εργα­τού­πο­λη του Περι­στε­ρί­ου, των μεγά­λων λαϊ­κών αγώ­νων και της αντί­στα­σης κατά την κατο­χή, δε γλί­τω­σε από τα μπλό­κα που…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση της ΠΕΑΦΕ

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον Βασί­λη Ρώτα διορ­γα­νώ­νει η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών και Φίλων της ΕΠΟΝ  (ΠΕΑΦΕ ), την Τετάρ­τη 28 Φλε­βά­ρη, στις…