Περιήγηση: ΕΣΣΔ

Επικαιρότητα
Ομιλία Πούτιν για την 9η Μάη: Καπηλεύτηκε τη θυσία των λαών της ΕΣΣΔ για να «ξεπλύνει» τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Η προ­σπά­θεια να καπη­λευ­τεί τη θυσία εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων από όλους τους λαούς της ΕΣΣΔ, για να δικαιο­λο­γή­σει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο…