Περιήγηση: ΕΣΣΔ

Ιστορία
15/1/1969: Η πρώτη πρόσδεση με άλλο διαστημόπλοιο και την πρώτη μεταφορά πληρώματος στο Διάστημα στην ιστορία από την ΕΣΣΔ — Του Αλέκου Χατζηκώστα

Τερά­στια ήταν η πρό­ο­δος και στον τομέα του δια­στή­μα­τος της πρώ­ην ΕΣΣΔ, ένα ακό­μη δείγ­μα των δυνα­το­τή­των της σοσια­λι­στι­κής οικοδόμησης.…

Διεθνή
ΕΣΣΔ “κολχόζ” _“σοβχόζ” _κολεκτιβοποίηση κοινωνική συμμαχία και ταξική πάλη στη σοσιαλιστική οικοδόμηση

5 Γενά­ρη 1930: Η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση δημιουρ­γεί γεωρ­γι­κούς παρα­γω­γι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς, τα περι­βό­η­τα “κολ­χόζ” ρωσι­κή колхоз < коллективное хозяйство (kollektívnoje xozjájstvo, συνεταιριστικό…

Ιστορία
Βλαντίμιρ Ποντγκορμπούνσκι: Η ιστορία ενός άγνωστου Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης — του Νίκου Μόττα

Η πολυ­τά­ρα­χη, αλλά σύντο­μη, ζωή του θα μπο­ρού­σε να εμπνεύ­σει συγ­γρα­φείς και σενα­ριο­γρά­φους ται­νιών. Ο γεν­νη­μέ­νος το 1916 στην επαρχία…