Περιήγηση: ΕΣΣΔ

Επικαιρότητα
Πρόκληση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου: «Θερινά σχολεία» στην Εσθονία για… αντικομμουνιστικό ξαναγράψιμο της ιστορίας!

Την ανα­θε­ώ­ρη­ση της ιστο­ρί­ας μέσω της εξί­σω­σης κομ­μου­νι­σμού και ναζι­σμού, προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, μέσω του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.…

Διεθνή
Κίνα — ΕΕ: Αντδράσεις για δηλώσεις του Κινέζου πρέσβη για το καθεστώς χωρών που προέκυψαν από την ανατροπή της ΕΣΣΔ

Αντι­δρά­σεις από ευρω­παϊ­κές χώρες προ­κά­λε­σαν οι πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του πρε­σβευ­τή της Κίνας στη Γαλ­λία, ο οποί­ος αμφι­σβή­τη­σε το νομι­κό καθεστώς…

Πολιτική
Β. Όψιμος: Η πείρα της ΕΣΣΔ στις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβεβαιώνει την υπεροχή του σοσιαλισμού

Την «υπε­ρο­χή του σοσια­λι­σμού: Η πεί­ρα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές», ανέ­δει­ξε στην παρέμ­βα­σή του στην ημε­ρί­δα του ΚΚΕ…

Διεθνή
«Ο Γκορμπατσόφ αγνόησε πληροφορίες για ύπαρξη πρακτόρων των ΗΠΑ σε ηγετικά κλιμάκια της ΕΣΣΔ»

Σε μια ενδια­φέ­ρου­σα απο­κά­λυ­ψη για την περί­ο­δο της δια­κυ­βέρ­νη­σης Γκορ­μπα­τσόφ στην ΕΣΣΔ προ­χώ­ρη­σε ο πρώ­ην πρά­κτο­ρας των ρωσι­κών μυστι­κών υπηρεσιών…

Ιστορία
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας: Αυτήν θα ήθελαν να ξεχάσουμε Ζελένσκι και Πούτιν

Συμπλη­ρώ­θη­κε ένας χρό­νος από την έναρ­ξη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και τόσο η αντι­δρα­στι­κή ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Ζελέν­σκι, που…

Μουσική
Κομσομόλ | ΕΣΣΔ — Και χιόνια κι αγέρας κι αστέρια τη νύχτα, αλλά εμένα καρδιά μου μέλημα μόνο ένα: Η πατρίδα θα τα βγάλει πέρα;

Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλαμπής_Μίδας Το χιό­νι, από την ίδια τη φύση του έχει εμπνεύ­σει κάθε λογής καλ­λι­τέ­χνες. Ανά­λο­γα με τη…