Περιήγηση: Θανάσης Καραγιάννης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΡΟΣ, Από την άρρωστη ζωή. Το νούμερο 11. Ζωή με όνειρα… Διηγήματα και ποιήματα αθησαύριστα 90 χρόνια μετά

Γρά­φει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης // Ο πολυ­γρά­φος συγ­γρα­φέ­ας και αξιό­λο­γος πεζο­γρά­φος, Γιάν­νης Δ. Μπάρ­τζης (Γ. Δ. Μ.), πρώ­ην Σχολικός…