Περιήγηση: Ιταλία

Διεθνή
Εκλογές στην Ιταλία: ο «κεντροδεξιός» συνασπισμός υπό την Meloni έτοιμος να διαπραγματευτεί «πιο σκληρά» τη θέση των ιταλικών μονοπωλίων στην ΕΕ και στον κόσμο

Ο «κεντρο­δε­ξιός» συνα­σπι­σμός, υπό την ηγε­σία της ακρο­δε­ξιάς, παίρ­νει τη σκυ­τά­λη για την παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής Πρώ­τη δύναμη…

Διεθνή
Ιταλία: Fratelli d’Italia πρώτο κόμμα, Κίνημα 5 Αστέρων μπροστά από τη Λέγκα, κεντροδεξιά απόλυτη πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία

Έτσι θα μπο­ρού­σαν να συνο­ψι­στεί ‑αριθ­μη­τι­κά το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών, που έγι­ναν χτες στην Ιτα­λία. Αν και τα ονό­μα­τα είναι…

Επικαιρότητα
Ιταλία — Exit Poll: Εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο ακροδεξιός συνασπισμός της Μελόνι

Ο ακρο­δε­ξιός συνα­σπι­σμός υπό την ηγε­σία του εθνι­κι­στι­κού κόμ­μα­τος της Τζόρ­τζια Μελό­νι «Αδέλ­φια της Ιτα­λί­ας» (Fratelli d’Italia), στις βου­λευ­τι­κές εκλογές…