Περιήγηση: Λουκάς Σπήλιος

Ποίημα
Μπούχτισα σύντροφε

Ο ποι­η­τής με το ψευ­δώ­νυ­μο Χαϊ­ντά­ρας, που παρου­σιά­ζει σήμε­ρα το Ατέ­χνως, κατά­γε­ται από την Ευρυ­τα­νία. Ένα μικρό δείγ­μα της δουλειάς…

Ποίημα
Αλέκος Πούλος, πέντε ποιήματα εμπνευσμένα από τους εργάτες της θάλασσας

Ο Αλέ­κος Πού­λος είναι ναυ­τερ­γά­της και γρά­φει ποί­η­ση και διη­γή­μα­τα. Γεν­νή­θη­κε στη Σάρ­τη Χαλ­κι­δι­κής από πατέ­ραΙ­κα­ριώ­τη και μητέ­ρα Μικρα­σιά­τισ­σα. Πρωτοεμφανίστηκε…