Περιήγηση: Μήδεια

Επικαιρότητα
Πυκνές χιονοπτώσεις σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες & Κρήτη από τη «Μήδεια» — Η εξέλιξη των φαινομένων

Σε συνέ­χεια του πρω­ι­νού μας Δελ­τί­ου και­ρού «η “Μήδεια” πλήτ­τει την Αττι­κή», σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνικού…

Κοινωνία
Ντύθηκε στα λευκά η Αττική – Ισχυρή σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων

Η έντο­νη χιο­νό­πτω­ση συνε­χί­ζε­ται στην Αττι­κή προ­κα­λώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις, καθώς ακό­μη και κύριες οδι­κές αρτη­ρί­ες της πρω­τεύ­ου­σας ντύ­θη­καν στα…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Την Αττική θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Μήδεια

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), σύμ­φω­να με το οποίο χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν σήμε­ρα Δευτέρα…