Περιήγηση: Μαρία Φαραντούρη

Επικαιρότητα
Συγκλονιστική συναυλία του ΚΚΕ με τη Μ. Φαραντούρη για την Εργατική Πρωτομαγιά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πρό­γραμ­μα όπου εναλ­λάσ­σο­νταν οι μελω­δι­κές μπα­λά­ντες με τα ρυθ­μι­κά εμβα­τή­ρια, ένα πρό­γραμ­μα πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο με νότες και στί­χους μεγά­λων συνθετών…

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
Συναυλία ΚΚΕ για Πρωτομαγιά — Ν. Μαυροκέφαλος: Δίπλα στα συνθήματά μας, προσθέτουμε στίχους τραγουδιών για το δίκιο της τάξης μας

Με χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους της Κ.Ε. του ΚΚΕ από τον Νίκο Μαυ­ρο­κέ­φα­λο, ξεκί­νη­σε η μεγά­λη συναυ­λία της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του…