Περιήγηση: Μαρία Φαραντούρη

Βίντεο
Μοναδικό μουσικό σεργιάνι …μεγάλες στιγμές στην Καισαριανή _“Δε λες κουβέντα” _“Ποιος τη ζωή μου” _“Δεν ξεχνώ”, “Ματόκλαδα”, “Συγκέντρωση της ΕΦΕΕ», “Σαββατόβραδο”… “Bella Ciao”

https://youtu.be/TfrpXV9Svho Με ένα θερ­μό παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα έγι­νε δεκτός ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην μεγά­λη εκδήλωση…

Πολιτισμός
Συναυλία ΚΚΕ για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του ’44: «Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ένα ανώτερο ιδανικό δεν πεθαίνει ποτέ…».

«Όταν ο άνθρω­πος δίνει τη ζωή του για ένα ανώ­τε­ρο ιδα­νι­κό δεν πεθαί­νει ποτέ…». Με αυτά τα λόγια που έγραψε…

Εκδηλώσεις
Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία: “200” της Καισαριανής _80 χρόνια _με Μαρία Φαραντούρη και Φωτεινή Βελεσιώτου — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας (φωτο)

✨👊 Οι αφα­νείς τα έχουν όλα έτοι­μα για να υπο­δε­χτούν τον κόσμο 🎈 ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ _ 🎶 Στις…

Επικαιρότητα
Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ — Ζ. ΛΙΒΑΝΕΛΙ_ “Οσα μας ενώνουν”: Συναυλία στο Ηρώδειο στις 7 Σεπτέμβρη _VIDEO — ΦΩΤΟ)

Δύο μεγά­λοι και ανα­γνω­ρι­σμέ­νοι διε­θνώς καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους στους πρό­πο­δες της Ακρό­πο­λης και τρα­γου­δούν για την αλλη­λεγ­γύη και…

Επικαιρότητα
Συγκλονιστική συναυλία του ΚΚΕ με τη Μ. Φαραντούρη για την Εργατική Πρωτομαγιά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πρό­γραμ­μα όπου εναλ­λάσ­σο­νταν οι μελω­δι­κές μπα­λά­ντες με τα ρυθ­μι­κά εμβα­τή­ρια, ένα πρό­γραμ­μα πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο με νότες και στί­χους μεγά­λων συνθετών…

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
Συναυλία ΚΚΕ για Πρωτομαγιά — Ν. Μαυροκέφαλος: Δίπλα στα συνθήματά μας, προσθέτουμε στίχους τραγουδιών για το δίκιο της τάξης μας

Με χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους της Κ.Ε. του ΚΚΕ από τον Νίκο Μαυ­ρο­κέ­φα­λο, ξεκί­νη­σε η μεγά­λη συναυ­λία της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του…