Περιήγηση: Μπέρτολτ Μπρεχτ

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2023: Παρέλειψαν οποιαδήποτε αναφορά σε μεταφραστή και εκδότη στο ποίημα «Καταφύγια για τη νύχτα» του Μπ. Μπρεχτ

Σε ερω­τή­μα­τα βάσει του ποι­ή­μα­τος «Κατα­φύ­για για τη νύχτα» του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ στις…