Περιήγηση: Νίκος Δένδιας

Επικαιρότητα
Συνάντηση ΛΑΒΡΟΦ-ΔΕΝΔΙΑ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο

Στη Μόσχα βρέ­θη­κε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας για συνά­ντη­ση με τον Ρώσο ομό­λο­γό του Σερ­γκέι Λαβρόφ, καθώς η ελλη­νι­κή κυβέρνηση…

Πολιτική
Γιώργος Μαρίνος (ΚΚΕ): Η εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ ρίχνει το λαό στο στόμα του λύκου (VIDEO)

https://youtu.be/s86xCv8-F_Y «Οι ανη­συ­χί­ες του ΚΚΕ για τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή και για τις γενι­κό­τε­ρες γεω­πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις επι­βε­βαιώ­θη­καν», δήλω­σε ο Γιώργος…

Πολιτική
ΗΠΑ: Υπογράφτηκε η κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις

Στην υπο­γρα­φή του Δεύ­τε­ρου Πρω­το­κόλ­λου Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA), προ­χώ­ρη­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας, μετα­τρέ­πο­ντας την…

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις συνατήσεις Δένδια με Ερντογάν και Τσαβούσογλου

«Το “παζά­ρι” ανα­βαθ­μί­ζε­ται και προ­ε­τοι­μά­ζε­ται συμ­βι­βα­σμός για τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στην Ανατ. Μεσό­γειο και το Αιγαίο, νέα διχο­το­μι­κά σχέ­δια στην Κύπρο,…