Περιήγηση: Νίκος Δένδιας

Πολιτική
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση «που κλιμακώνει επικίνδυνα την ελληνική εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα»

Το ΚΚΕ, με ανα­κοί­νω­σή του, «καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, η οποία, διά στό­μα­τος του Υπουρ­γού Άμυ­νας, δηλώ­νει δια­θέ­σι­μη να…

Ατέχνως
Κυβέρνηση — αστικά κόμματα: Βάζουν πλάτη στον δολοφόνο του παλαιστινιακού λαού και στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς που ανάβουν τη φωτιά του πολέμου

Βάζουν πλά­τη στον δολο­φό­νο του παλαι­στι­νια­κού λαού και στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς που ανά­βουν τη φωτιά του πολέ­μου Χωμέ­νη μέχρι τα…

Πολιτική
Καταστροφικές πυρκαγιές: Ξεδιαντροπιά μπροστά στη φρίκη και τα αποκαΐδια από την κυβέρνηση

Ενώ στην πολι­τι­κή του κόστους — οφέ­λους η παντε­λής έλλει­ψη αντι­πυ­ρι­κού σχε­δια­σμού καθώς και το ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό στα σύνο­ρα φέρ­νουν για…

Ατέχνως
Πρόταση του ΝΑΤΟ στα μέτρα της Άγκυρας: Διπλή ονομασία για τα Στενά, εξαφάνιση της Κύπρου από τους χάρτες!

Εντεί­νε­ται το παζά­ρι της Τουρ­κί­ας με τους Ευρω­α­τλα­ντι­κούς, με επι­κίν­δυ­νες προ­ε­κτά­σεις για τα ελλη­νι­κά και κυπρια­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, μπροστά…

Διεθνή
Ελληνοτουρκικά: Για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο μίλησε ο Τσαβούσογλου

Το σύνο­λο των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, που η Άγκυ­ρα σκο­πεύ­ει να θέσει στον διά­λο­γο που προ­ω­θεί­ται από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ…

Επικαιρότητα
Επιχείρηση απομάκρυνσης Ελλήνων από το Σουδάν: Δυνάμεις του ελληνικού στρατού μετέβησαν στην Αίγυπτο

Τη μετα­στάθ­μευ­ση αερο­σκα­φών της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στην Αίγυ­πτο, μαζί με στε­λέ­χη των Ειδι­κών Δυνά­με­ων σε ετοι­μό­τη­τα, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να…

Πολιτική
Ελληνοτουρκικά: Προετοιμάζονται «διευθετήσεις» μετά τις εκλογές στις δύο χώρες

Με στα­θε­ρούς ρυθ­μούς ανα­θερ­μαί­νε­ται το παζά­ρι για τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού τύπου «διευ­θε­τή­σεις» σε Αιγαίο και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, με τις κυβερ­νή­σεις της…

Επικαιρότητα
Στην Αθήνα σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας με αιτήματα για παροχή επιπλέον όπλων!

Στην Αθή­να βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Ολε­ξίι Ρέζ­νι­κoφ, καθώς η εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία…