Περιήγηση: Νίκος Ζαχαριάδης

Εκδηλώσεις
ΚΚΕ _ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ — ΚΝΕ ΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ: Λουλούδια στο μνήμα του Νίκου Ζαχαριάδη 50 χρόνια από το θάνατό του

Λου­λού­δια στο μνή­μα του Νίκου Ζαχα­ριά­δη κατέ­θε­σαν σήμε­ρα αντι­προ­σω­πεί­ες της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ και της Οργά­νω­σης Περιο­χής Αττι­κής της…

Επικαιρότητα
50 χρόνια από το θάνατο του ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ: Αταλάντευτος και πρωτοπόρος στον αγώνα της εργατικής τάξης για την κοινωνική της απελευθέρωση

1η Αυγού­στου 1973, ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης αυτο­κτο­νεί στο Σορ­γκούτ της Σιβη­ρί­ας, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για τη μη από­συρ­ση των κατη­γο­ριών τις οποίες…

Εκδηλώσεις
Eκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον Νίκο Ζαχαριάδη: “Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το κόμμα μου και κανένας δεν μπορεί να το χτυπήσει¨ 🎥 VIDEO-ΦΩΤΟ

Με παρου­σία πλή­θος κόσμου, όλων των ηλι­κιών,  πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Τρί­της η εκδή­λω­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για…