Περιήγηση: Ναζισμός

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ναζισμός χωρίς εγκληματική πράξη δεν υπάρχει — Να ανακαλέσει η Αδαμαντία Οικονόμου την πρότασή της

Να ανα­κα­λέ­σει την πρό­τα­σή της, που αθω­ώ­νει τη ναζι­στι­κή δολο­φο­νι­κή Χρυ­σή Αυγή, κάλε­σε την εισαγ­γε­λέα Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ο εκ των…

Ιστορία
“Wenn ich Kultur höre …entsichere ich meinen Browning“: Όταν ακούω τη λέξη κουλτούρα, το χέρι μου πάει στο πιστόλι

Ίσως έχε­τε ακού­σει, ίσως όχι την περί­φη­μη φρά­ση που απο­δί­δε­ται σε διά­φο­ρα φασι­στό­μου­τρα (πχ. στον επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής προ­πα­γάν­δας Goebbels,…

Διεθνή
ΗΠΑ και Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του ναζισμού — Απείχε και πάλι η Ελλάδα!

Για άλλη μια χρο­νιά, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­ψή­φι­σαν στις 8 Νοέμ­βρη το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εξύ­μνη­σης του Ναζισμού…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το ανι­στό­ρη­το και χυδαίο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία εξι­σώ­νο­ντας τον…