Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — «ΘΕΣΜΟΙ»: Αδιαπραγμάτευτες οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις και η επίθεση στο λαό

Πριν ακό­μα ανα­γνω­στούν οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις της νέας κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, έχει ήδη γίνει σαφές ότι οι αντι­λαϊ­κές «μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύσεις»,…

Πολιτική
Νέα «σεμινάρια» φιλοΝΑΤΟικής δημοσιογραφίας

Συνε­χί­ζο­νται επί κυβέρ­νη­σης ΝΔ τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σεμι­νά­ρια για θέμα­τα ΜΜΕ, με στό­χο την προ­πα­γάν­δι­ση στο λαό των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών προταγμάτων,…

Ανακοινώσεις
ΠΑΜΕ: Η εργατική τάξη να κόψει τη φόρα της ΝΔ που πατά στο νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ

Κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους να οργα­νώ­σουν την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των τους και την αντε­πί­θε­σή τους απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ με αφορ­μή την προ­σφυ­γή του…