Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
Βουλή-Πρόταση μομφής: Ανούσιες «κοκορομαχίες» ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ μακρια από την ουσία των λαϊκών προβλημάτων

Σε ανού­σιες «κοκο­ρο­μα­χί­ες» μακριά από την ουσία των λαϊ­κών προ­βλη­μά­των επι­δό­θη­καν βου­λευ­τές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ στη Βου­λή κατά…

Πολιτική
Αλ. Παπαρήγα προς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: «Είσαστε σαν συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία και τσακώνεστε ποιος θα αναλάβει διαχειριστής»

Τη στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση και συμπό­ρευ­ση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, που προ­σπα­θεί να κρυφτεί…