Περιήγηση: Οδυσσέας Μάαιτα

Συνεντεύξεις
Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΑΪΤΑ («Λαϊκή Συσπείρωση»): Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες του λαού

Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Μαάι­τα Οδυσ­σέ­ας απα­ντά σε τρεις ερω­τή­σεις που τέθη­καν στο πλαί­σιο γρα­πτού debate του Αθηναϊκού-…

Συνεντεύξεις
Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη- Οδυσσέας Μαάιτα: Με ισχυρό ΚΚΕ παντού μπορούμε σήμερα να κάνουμε την πραγματική διαφορά

Ενό­ψει των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών της 26ης Μαϊ­ου, ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Οδυσ­σέ­ας Μαάι­τα απαντά…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στη γεμά­τη από κόσμο αίθου­σα «Στ. Κου­γιουμ­τζής» στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Πανο­ρά­μα­τος παρου­σιά­στη­κε τη Δευ­τέ­ρα το από­γευ­μα το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής…