Περιήγηση: Οδυσσέας Μάαιτα

Πολιτική
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Φτάνει με τον κ. Καϊτεζίδη και τους μιμητές του! Τώρα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»!

Μήνυ­μα προς το λαό του Δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη, ενό­ψει των εκλο­γών της Κυρια­κής, απευ­θύ­νει με σύντο­μο μήνυ­μά του ο υπο­ψή­φιος δήμαρχος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η… «αντικειμενική» TV100 «κόβει» προγραμματισμένο debate υποψηφίων δημάρχων λίγο πριν τις κάλπες

Συνε­χί­ζε­ται το… κρε­σέ­ντο «αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας» από την Δημο­τι­κή Τηλε­ό­ρα­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης (TV100), η διεύ­θυν­ση της οποί­ας απο­φά­σι­σε να ακυ­ρώ­σει το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο debate…

Πολιτική
Θεσσαλονίκη: Δυναμική εκδήλωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Πυλαίας-Χορτιάτη ενόψει δημοτικών εκλογών

«Με ισχυ­ρό ΚΚΕ και πιο δυνα­τή “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στις 8 του Οκτώ­βρη να ενι­σχύ­σου­με το πραγ­μα­τι­κό αντί­βα­ρο στην αντι­λαϊ­κή πολιτική,…

Επικαιρότητα
Στον Χορτιάτη έφτασε ο σπαρταθλητής-γιατρός Στέργιος Αράπογλου που διανύει 3000 χλμ. για τα θύματα των Ναζί

Στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έφτα­σε σήμε­ρα ο σπαρ­τα­θλη­τής για­τρός Στέρ­γιος Αρά­πο­γλου, στο πλαί­σιο ενός δρο­μι­κού εγχει­ρή­μα­τος συνο­λι­κής από­στα­σης 3.000 χιλιο­μέ­τρων που…

Συνεντεύξεις
Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΑΪΤΑ («Λαϊκή Συσπείρωση»): Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες του λαού

Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Μαάι­τα Οδυσ­σέ­ας απα­ντά σε τρεις ερω­τή­σεις που τέθη­καν στο πλαί­σιο γρα­πτού debate του Αθηναϊκού-…

Συνεντεύξεις
Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη- Οδυσσέας Μαάιτα: Με ισχυρό ΚΚΕ παντού μπορούμε σήμερα να κάνουμε την πραγματική διαφορά

Ενό­ψει των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών της 26ης Μαϊ­ου, ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Οδυσ­σέ­ας Μαάι­τα απαντά…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στη γεμά­τη από κόσμο αίθου­σα «Στ. Κου­γιουμ­τζής» στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Πανο­ρά­μα­τος παρου­σιά­στη­κε τη Δευ­τέ­ρα το από­γευ­μα το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής…