Περιήγηση: Πάμπλο Πικάσο

Πολιτισμός
Ξέφραγο αμπέλι η Πινακοθήκη — Απίστευτα όσα περιγράφει ο κλέπτης πινάκων — Για γέλια και για κλάματα

Ένταλ­μα σύλ­λη­ψης σε βάρος του δρά­στη που ομο­λό­γη­σε πως έκλε­ψε πίνα­κες μεγά­λης αξί­ας από την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη πριν εννέα χρόνια,…