Περιήγηση: ΠΑΕ Ολυμπιακός

Επικαιρότητα
ΠΑΕ Ολυμπιακός: Κάνει λόγο για παρακράτος στο ποδόσφαιρο, απειλεί ότι θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

Η σαπί­λα του εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου ποδο­σφαί­ρου των ΠΑΕ-επι­χει­ρή­σε­ων δεν στα­μα­τά να βγαί­νει στην επι­φά­νεια. Άλλο ένα επει­σό­διο στο σήριαλ της διαμάχης…

Αθλητικά
Super League: «Σκοτωμός» μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ με πύρινες ανακοινώσεις εκατέρωθεν

Την αδυ­σώ­πη­τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του ποδο­σφαί­ρου των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων φανε­ρώ­νει η συνε­χι­ζό­με­νη κόντρα μετα­ξύ της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός και ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σήμερα,…

Επικαιρότητα
Μήνυση κατά της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον χαρακτηρισμό «Ρώσος» σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη

Μήνυ­ση κατά της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός κατέ­θε­σε το Ελλη­νι­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο των Συμ­φω­νιών του Ελσίν­κι, κάνο­ντας λόγο για ρατσι­στι­κή χρή­ση του όρου «Ρώσος»…

Επικαιρότητα
Στα «χαρακώματα» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με εκατέρωθεν αιχμηρές ανακοινώσεις και καταγγελίες

Συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τη η κόντρα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ολυ­μπια­κός, με εκα­τέ­ρω­θεν αιχ­μη­ρές ανα­κοι­νώ­σεις, καταγ­γε­λί­ες για «στη­μέ­νο πρω­τά­θλη­μα», προ­σω­πι­κές ανα­φο­ρές, κατηγορίες…

Επικαιρότητα
Κόκκαλης-Μαρινάκης: «Κόντρα» μεγαλοεπιχειρηματιών στην πλάτη του Ολυμπιακού

Στα άκρα έχει οδη­γη­θεί η κόντρα των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών Σωκρά­τη Κόκ­κα­λη και Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, με εκα­τέ­ρω­θεν αιχ­μη­ρές ανα­κοι­νώ­σεις και βαριές κατηγορίες.…