Περιήγηση: Ποιος γιορτάζει σήμερα;

Λαογραφία
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες: Θεοφάνη, Θεοφανία, Ιορδάνη, Ιορδάνα, Φώτη, Φανή…

Οι γιορ­τές του Χρι­στια­νι­σμού, είτε οι ειδω­λο­λα­τρι­κές που εκχρι­στια­νί­στη­καν, είτε αυτές που  «γέν­νη­σε» ο ίδιος ο χρι­στια­νι­σμός. απο­τέ­λε­σαν τη βάση…

Απόψεις
Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ή βαπτιστής ή Γιοχανάν ή «παρά Θεώ εύρον χάριν»

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Για τους Γιάν­νη­δες κυκλο­φο­ρούν διά­φο­ρα και αντι­κρουό­με­να: «Σαρά­ντα πέντε Γιάν­νη­δες, ενός κοκό­ρου γνώ­ση», αλλά και «Σπί­τι χωρίς…

Απόψεις
Τα θαύματα του άγιου Σπύρου, ζωντανός κι αποθαμένος (Γιορτάζουν οι Σπύροι, Σπυριδούλες, οι Σπυρέτες, αλλά και οι… Λούλες)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // O Σπύ­ρος ήταν Κύπριος. Στην 1η οικου­με­νι­κή σύνο­δο τα έβα­λε με τους Αρεια­νούς (καμία σχέ­ση με τον…

Πολιτισμός
Αγία Άννα, Μαρία κι οι θεϊκοί… γαμπροί! (Χρόνια πολλά στις Αννούλες του χιονιά, του θέρους και του… τρύγου)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Στην περί­πτω­ση της Άννας (από το Hannah, της… εύη­χης εβραϊ­κής γλώσ­σας), τα πράγ­μα­τα σοβα­ρεύ­ουν. Αν μπο­ρεί να το πει κανείς έτσι. Της οποί­ας, σήμε­ρα, τιμά­με την σύλληψη.

Πολιτισμός
Η αγία Βαρβάρα (Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες, στους βάρβαρους, στις παρθένες και στα βλήματα)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Απο­λυ­τί­κιον: «Το πυρο­βο­λι­κό, το πυρο­βο­λι­κό, το πυρο­βο­λι­κό πολύ το αγα­πώ…» Επρό­κει­το περί λίαν καλ­λι­γράμ­μου και καλ­λι­πύ­γου νεανίδος.…

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
7 Φεβρουαρίου – Γιορτάζει ο Παρθένιος και τα σχετικά ονόματα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Του Οσί­ου Παρ­θε­νί­ου και σήμε­ρα 7 Φεβρουα­ρί­ου γιορ­τά­ζουν τα ονό­μα­τα: Παρ­θέ­νιος, Παρ­θέ­νης, Παρ­θε­νία, Παρ­θε­νό­πη. Το Παρ­θέ­να που έχει την ίδια…