Περιήγηση: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων — Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Εργα­λεία στή­ρι­ξης του κεφα­λαί­ου σε βάρος των ανα­γκών χιλιά­δων ανέρ­γων” ΕΘΝΟΣ: “Τα ανα­δρο­μι­κά όλων των συντα­ξιού­χων” ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ““Κρύ­βουν”…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων — Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες, κόντρα σε φοροληστεία,πλειστηριασμούς,περικοπές ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Πλιά­τσι­κο στις περιου­σί­ες των Ελλή­νων ” ΕΘΝΟΣ: ” Ποιοι…