Περιήγηση: ρομά

Διεθνή
Ο ρατσισμός περιμένει τους Ρομά  και πολλούς άλλους με «λάθος» χρώμα και εθνικότητα που φεύγουν από την Ουκρανία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Ενώ οι ευρω­παϊ­κές χώρες ξεχει­λί­ζουν τώρα από αλλη­λεγ­γύη προς τους πρό­σφυ­γες από την Ουκρα­νία, είναι μια…

Κοινωνία
Μαγνησία — ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τους πυροβολισμούς της αστυνομίας σε συνοικισμό Ρομά

«Το υπουρ­γείο και η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να δώσουν σαφέ­στα­τες απα­ντή­σεις για το γεγο­νός και τις συν­θή­κες που οδή­γη­σαν τους αστυνομικούς…

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ: Ενάντια στην αστυνομική βία και τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, αγώνας για την κοινωνική ένταξή τους

Την «άγρια αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή που είχε ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το του νεα­ρού Ρομά Νίκου Σαμπά­νη αλλά και τα αιτή­μα­τα των…

Κοινωνία
Σχόλιο των δικηγόρων της οικογένειας του 18χρονου Ρομά για τις δηλώσεις Θεοδωρικάκου

Οι σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σει Θεο­δω­ρι­κά­κου «όχι μόνο δεν ανα­γνω­ρί­ζουν αυτό το φιά­σκο, αλλά του­να­ντί­ον το συγκα­λύ­πτουν και το νομι­μο­ποιούν» επι­ση­μαί­νουν σε…

Επικαιρότητα
Νέες κινητοποιήσεις Ρομα που «βράζουν» από οργή για το θάνατο του 18χρονου και την προκλητική απόφαση της Δικαιοσύνης

«Βρά­ζουν» οι κοι­νό­τη­τες Ρομά από οργή τους για τον άδι­κο θάνα­το του 18χρονου Νίκου από αστυ­νο­μι­κά πυρά και την απόφαση…