Περιήγηση: ρομά

Επικαιρότητα
Χαιρετισμός Δημ. Κουτσούμπα στο 1ο Διήμερο της Διεθνούς Επετειακής Συνδιάσκεψης Ρομά 1971–2021 (VIDEO)

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα το 1ο Διή­με­ρο της Διε­θνούς Επε­τεια­κής Συν­διά­σκε­ψης Ρομά 1971 — 2021, την οποία διορ­γα­νώ­νει η Πανελ­λα­δι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλήνων…

Επικαιρότητα
Σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης τίθεται η Νέα Σμύρνη της Λάρισας — Ακόμη 35 κρούσματα

Σε κατά­στα­ση ενι­σχυ­μέ­νης επι­τή­ρη­σης τίθε­ται η συνοι­κία Ρομά της Νέας Σμύρ­νης Λάρι­σας με από­φα­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας δεδομένου…

Επικαιρότητα
Αθώωσαν το νεοναζί Κασιδιάρη που προέτρεπε σε πράξεις βίας εναντίον των Ρομά

Αθώ­ος κρί­θη­κε ο υπό­δι­κος για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής Ηλί­ας Κασι­διά­ρης για το αδί­κη­μα της διέ­γερ­σης σε…