Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Απριλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1528 Ο πρώ­τος Έλλη­νας που πατά­ει το πόδι του στην Αμε­ρι­κή είναι κάποιος Θεό­δω­ρος, που απο­βι­βά­ζε­ται στην περιο­χή της Φλώ­ρι­δας. Προς…

Πρόσωπα
Αβραάμ Λίνκολν

Στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1809 γεν­νιέ­ται ο Αβρα­άμ Λίν­κολν. Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός. Κατα­γό­ταν από αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια. Στα νεα­νι­κά του χρό­νια εργά­στη­κε ως εργάτης…