Περιήγηση: Συντριβή Boeing 737

Διεθνή
Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία: Ανακτήθηκαν τα «μαύρα κουτιά» της Air India Express — Στους 18 οι νεκροί

Ανα­κτή­θη­καν από το σημείο του αερο­πο­ρι­κού δυστυ­χή­μα­τος του ινδι­κού επι­βα­τι­κού αερο­σκά­φους της Air India Express ο κατα­γρα­φέ­ας δεδο­μέ­νων πτή­σε­ως και…

Διεθνή
Συντριβή Boeing: ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρώπη, ισχυρίζονται ότι χτυπήθηκε από πύραυλο — Αρνείται κατάρριψη το Ιράν

Σε θρί­λερ εξε­λίσ­σε­ται η υπό­θε­ση της συντρι­βής του ουκρα­νι­κού αερο­σκά­φους την Τετάρ­τη κοντά στο αερο­δρό­μιο της Τεχε­ρά­νης. Η συντρι­βή του αεροσκάφους,…