Περιήγηση: ΤΕ Καρδίτσας ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Παλιοζογλώπι Καρδίτσας: Το ΚΚΕ τίμησε τον ιστορικό ηγέτη του Κόμματος Χαρίλαο Φλωράκη

Τη μνή­μη του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη του ΚΚΕ, συντρό­φου Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη (Καπε­τάν Γιώ­τη), τίμη­σαν σήμε­ρα Κυρια­κή, αντι­προ­σω­πεί­ες της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καρδίτσας…