Περιήγηση: Χαρούλα Βερίγου

Λαογραφία
Ελιά των Δελφών

Γρά­φει η \\ Ζωή Δικταί­ου — Χαρού­λα Βερί­γου Φλο­γι­σμέ­νες οι παπα­ρού­νες λιτα­νεύ­ο­ντας το αίμα των προ­γό­νων, χορεύ­ουν στη ρίζα σου,…

Επικαιρότητα
…του Torretti

Φθι­νό­πω­ρο του 1981, 26 του Οκτώ­βρη, ένα ξημέ­ρω­μα πριν σαρά­ντα ένα ολό­κλη­ρα χρό­νια, τόσα έχουν περά­σει από τότε που ήρθα…

Λαογραφία
Αγαπιόμαστε έτσι, μόνο ο Σηκουάνας και εγώ ‑Ούτε η πρώτη στο Παρίσι, ούτε η τελευταία στον κόσμο

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Μικρές ιστο­ρί­ες γυναι­κών ‑2 Η Χαρού­λα γοη­τευ­μέ­νη πάντα από για­σε­μιά, φεγ­γά­ρια, βλέμ­μα­τα, δακρυ­σμέ­να μάτια, κιτρινισμένα…