Περιήγηση: Χιλή

Επικαιρότητα
“Los colonos” _οι άποικοι: χιλιανή ταινία “western” για την _βαμμένη με αίμα ιμπεριαλιστική εξάπλωση

Ο Λένιν στο περί­φη­μο βιβλίο του «ο ιμπε­ρια­λι­σμός ανώ­τα­το στά­διο του καπι­τα­λι­σμού» (γρά­φτη­κε από τον Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς πριν 108+ χρόνια…

Επικαιρότητα
Από τη Χιλή μια κάμερα παρατηρεί το σύμπαν …20 εκατομ. γαλαξίες _17 δισ. αστέρια _ έξι εκατομ διαστημικά αντικείμενα

Η βόρεια Χιλή, ένας από τα πιο κατάλ­λη­λα σημεία για αστρο­νο­μι­κές παρα­τη­ρή­σεις με τα άνυ­δρα βου­νά της και τον διαυγή…

Διεθνή
Χιλή: Καταδίκη στελεχών της δικτατορίας Πινοσέτ για τη δολοφονία του κομμουνιστή μουσικού Βίκτορ Χάρα

Το ανώ­τα­το δικα­στή­ριο της Χιλής επέ­βα­λε χθες Δευ­τέ­ρα ποι­νές κάθειρ­ξης σε βάρος επτά πρώ­ην στρα­τιω­τι­κών για τη δολο­φο­νία, το 1973,…

Διεθνή
Χιλή: Άγρια καταστολή από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μπόριτς

Με κατα­στο­λή αντι­με­τώ­πι­σε την περα­σμέ­νη Τρί­τη στη Χιλή η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Γκα­μπριέλ Μπό­ριτς χιλιά­δες πολί­τες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκε­ντρώ­σεις για…

Επικαιρότητα
Χιλή: Καταστολή κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών από την κυβέρνηση Μπόριτς

Στην τρί­τη κινη­το­ποί­η­ση μαθη­τών και φοι­τη­τών μέσα στη βδο­μά­δα, η περι­βό­η­τη στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη αστυ­νο­μία (carabineros — που προ­έρ­χε­ται από την εποχή…