Περιήγηση: Χρήστος Α. Τούμπουρος

Προτεινόμενο
Επιμένει…

 Γράφει ο Χρήστος Α. Τούμπουρος // Πρόκειται για το δημοτικό σχολείο της Κάτω Καλεντίνης, στον οικισμό του Φάγγου του Δήμου…