Περιήγηση: Fidel Castro Ruz

Διεθνή
Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Με την αλληλεγγύη των λαών θα νικήσει! — ¡Hasta la Victoria Siempre!

Τον μεθο­δι­κά προ­σχε­δια­σμέ­νο χαρα­κτή­ρα των δήθεν «λαϊ­κών δια­μαρ­τυ­ριών» που οργα­νώ­θη­καν στην Κού­βα την περα­σμέ­νη Κυρια­κή από αντε­πα­να­στα­τι­κές ομά­δες, καθώς και…