Περιήγηση: George Floyd

Επικαιρότητα
«Ο καπιταλισμός μας φέρνει ασφυξία»: Κινητοποίηση της ΚΝΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

«Καπι­τα­λι­σμός σημαί­νει: “Δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω”». Το σύν­θη­μα αυτό σχη­μά­τι­σαν μέλη της ΚΝΕ έξω από την Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία, στο πλαί­σιο της παρά­στα­σης διαμαρτυρίας…