Περιήγηση: NATO

Διεθνή
«Αποταμίευση» 100δισ. ευρώ συστήνει το ΝΑΤΟ για την Ουκρανία ανεξαρτήτως έκβασης πολέμου

Τη δημιουρ­γία ενός Ταμεί­ου για την Ουκρα­νία ύψους 100 δισ. ευρώ σε βάθος πεντα­ε­τί­ας συζή­τη­σαν χθες οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών του ΝΑΤΟ, σε μια κίνη­ση για δεσμευτικές,…

Διεθνή
ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΑΣ του ΝΑΤΟ: Συμφώνησαν στην αποστολή επιπλέον εξοπλισμού αεράμυνας στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ θα παρά­σχει επι­πλέ­ον εξο­πλι­σμό αερά­μυ­νας στην Ουκρα­νία, όπως δήλω­σε σήμε­ρα Πέμ­πτη ο γγ της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας, μια απόφαση…

Διεθνή
ΝΑΤΟ: Στρατιωτικο-πολιτική παγκοσμιοποίηση, επέκταση και «θωράκιση» με στόχο Ρωσία — Κίνα

Σε νέες φουρ­τού­νες οδη­γούν τους λαούς οι επι­κίν­δυ­νοι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί σχε­δια­σμοί της ατζέ­ντας «ΝΑΤΟ 2030», που παρου­σιά­στη­κε χτες και προ­χτές στη…