Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη!

Δεκά­δες χιλιά­δες οπα­δοί του Ερυ­θρού Αστέ­ρα Βελι­γρα­δί­ου —της δημο­φι­λέ­στε­ρης ομά­δας ποδο­σφαί­ρου της Σερ­βί­ας— έδω­σαν μια έντο­νη απά­ντη­ση στην υπο­τι­θέ­με­νη αντι­πο­λε­μι­κή Δύση με πανό που έδει­χναν 20+ χώρες και το έτος εισβο­λής — μακε­λέ­μα­τός τους από τις ΗΠΑ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο