Περιήγηση: ΑΠΕ-ΜΠΕ & Χάρης Αναγνωστάκης

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Υπέροχες ανθρώπινες ιστορίες και κλασικός «Πολίτης Κέιν»

Τρεις σημα­ντι­κές δημιουρ­γί­ες και ένα έξο­χο ντο­κι­μα­ντέρ από τη Χιλή, έρχο­νται αυτή την εβδο­μά­δα στους κινη­μα­το­γρά­φους. Πρό­κει­ται για τις ταινίες…

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Φρέσκος Γούντι Άλεν και τεχνητή νοημοσύνη

Η φθι­νο­πω­ρι­νή αστά­θεια ται­ριά­ζει με το κινη­μα­το­γρα­φι­κό σύμπαν του Γού­ντι Άλεν. Η πρε­μιέ­ρα της πεντη­κο­στής ται­νί­ας του διά­ση­μου σκη­νο­θέ­τη «Γυρί­σμα­τα…

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η «Ανατομία μιας Πτώσης» του Χρυσού Φοίνικα απέναντι στον σαρωτικό «Oppenheimer»

Το εξαι­ρε­τι­κό δικα­στι­κό θρί­λερ «Ανα­το­μία μιας Πτώ­σης» της Ζιστίν Τριέ, που κέρ­δι­σε δικαί­ως τον φετι­νό Χρυ­σό Φοί­νι­κα στις Κάν­νες, έρχεται…