Περιήγηση: Βαγγέλης Γονατάς

Απόψεις
Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών & Επαναστατικών Κομμάτων Λατινικής Αμερικής & Καραϊβικής: Η μόνη βιώσιμη λύση ενάντια στον καπιταλισμό είναι ο σοσιαλισμός

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Πάνω από 20 κομ­μου­νι­στι­κά και αρι­στε­ρά κόμ­μα­τα από 11 χώρες της περιο­χής (Αργε­ντι­νή, Βολι­βία, Βρα­ζι­λία, Κού­βα, Εκουαδόρ,…

Διεθνή
90 χρόνια Φιντέλ

Επι­μέ­λεια Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // H Κού­βα, η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, η προ­ο­δευ­τι­κή ανθρω­πό­τη­τα, γιορ­τά­ζει στις 13 Αυγού­στου για άλλη μια (90η)…