Περιήγηση: Βαγγέλης Γονατάς

Διεθνή
Λατινική Αμερική, πίσω αυλή ή μετόπισθεν της αυτοκρατορίας;

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // –To κυρί­αρ­χο κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό σύστη­μα (καπι­τα­λι­σμός) γεν­νή­θη­κε στην Ευρώ­πη, αλλά μεγα­λούρ­γη­σε στην αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο, όπου παρήγαγε…

Βιβλίο
O άγνωστος Τσε

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // […] η νηφά­λια μελέ­τη του μαρ­ξι­σμού και των πρό­σφα­των γεγο­νό­των, μας τοπο­θε­τούν μετα­ξύ των επικριτών…

Κοινωνία
Το “Ατέχνως” «βαρύ όπλο» του ιντερνετικού στόλου αλληλεγγύης στην Κούβα – 3 χρόνια La Red Solid@ria Griega

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Το Δίκτυο bloggers  La Red Solid@ria Griega  (Eλλη­νι­κό Δίκτυο Αλλη­λεγ­γύ­ης) είναι μια άτυ­πη ένω­ση blogs, sites, σελί­δων στο facebook, που…