Περιήγηση: Βασίλης Λιόγκαρης

Απόψεις
Λέξεις

Γράφει ο Βασίλης Λιόγκαρης // (Σαν έκφραση, σαν νόημα και σαν περιεχόμενο) Λέξεις αγαπημένες, δικές μας λέξεις, όλο μοναδικότητα και…