Περιήγηση: Βασίλης Λιόγκαρης

Απόψεις
Εμβόλιο…!

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Ένα μαύ­ρο πυκνό σύν­νε­φο, ένας βρι­κό­λα­κας με αιχ­μη­ρά δόντια, ένας γύπας με άγριες αρπα­χτι­κές διαθέσεις,…

Απόψεις
Εκείνοι που μας έφυγαν…!

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Μίκης Θεο­δω­ρά­κης-Θάνος Μικρού­τσι­κό-Γιάν­νης Ρίτσος-Μάνος Κατρά­κος-Τζα­βα­λάς Καρού­σος-Μάνος Λοΐ­ζος-Τασος Λει­βα­δί­της-Νότης Περιά­λης κ.ά. Εκεί­νοι μας έφυ­γαν, δεν είναι…